Přeskočit na obsah

Co dělají včely v zimě – přírodní strategie přežití a role včelařů

Když teploty klesnou a příroda usíná pod sněhovou pokrývkou, včely, ty neúnavné letní pracovnice, přecházejí do svého zimního režimu. Ačkoliv se zdá, že včely v zimě odpočívají, ve skutečnosti provádějí řadu fascinujících a sofistikovaných strategií, aby přežily až do jara. V tomto článku se podíváme blíže na to, co včely dělají v zimních měsících a jak jim včelaři pomáhají přežít.

Tvorba zimního chomáče

Jednou z nejpozoruhodnějších strategií včel pro přežití zimy je tvorba tzv. zimního chomáče. Včely se shlukují dohromady a vytváří hustý, kulovitý svazek ve středu úlu. Tento proces pomáhá udržet teplotu uvnitř chomáče na překvapivě stabilní úrovni, což je zásadní pro přežití kolonie.

Udržování teploty

Včely se střídají v okrajových a středových pozicích chomáče, čímž se udržuje konstantní teplota kolem královny a včelích plodů. Včely na vnější straně chomáče vibrují svými svaly, což generuje teplo. Tato aktivita vyžaduje mnoho energie, a proto je důležité, aby včely měly dostatek zásob potravy.

Zásoby potravy

Před zimou včely usilovně pracují na shromažďování zásob medu, který slouží jako jejich hlavní zdroj energie během zimních měsíců. V průměrném úlu může být uloženo až 20-30 kg medu, který včelám poskytuje dostatečnou výživu na celou zimu.

Ventilace úlu

Přestože je důležité udržet v úlu teplo, stejně klíčová je i správná ventilace. Včely musí zajistit, aby se v úlu nevytvářela vlhkost, která by mohla vést k rozvoji plísní a chorob. Proto včely pracují na udržení průtok vzduchu v úlu, což pomáhá odvádět vlhkost.

Role včelařů v zimě

Během zimních měsíců hrají včelaři klíčovou roli v podpoře přežití svých včelstev. Provádějí několik důležitých úkonů, jako je zajištění, že úly jsou dobře izolované a chráněné před extrémním počasím. Včelaři také kontrolují zásoby potravy v úlech a případně doplňují cukrový roztok nebo med, pokud jsou zásoby nedostatečné. Navíc se ujišťují, že úly mají adekvátní ventilaci, aby se zabránilo kondenzaci a tvorbě plísní.

Závěr

Zimní období je pro včely časem zkoušek a výzev, ale díky jejich úžasné adaptabilitě a sociální organizaci a podpoře ze strany včelařů dokážou přežít i ty nejchladnější měsíce. Pochopení toho, co včely dělají v zimě a jaké opatření provádějí včelaři, nám nejen přináší obdiv k přírodě, ale také zdůrazňuje význam ochrany těchto cenných opylovačů.

5/5 - (2 votes)