Přeskočit na obsah

Historie včel a včelařství: 4. část – od industrializace do 20. století

S příchodem průmyslové revoluce se odehrála další zásadní kapitola v historii včelařství. Toto období, charakterizované rapidním rozvojem technologií a expanzí měst, přineslo zároveň i nové výzvy a příležitosti pro včelaření.
Era industrializace a včelařství
Industrializace přinesla významné změny do včelařství, které se transformovalo z tradičního řemesla na více komercializovanou a efektivně organizovanou činnost. Rozvoj zemědělství, spolu s rostoucí potřebou masové produkce potravin, zvýšil závislost na opylování včelami, čímž se význam včelařství ještě více umocnil. Inovace, jako jsou medometné centrifugy, představovaly revoluční krok ve zpracování medu, umožňujíc rychlejší a efektivnější extrakci medu z plástů. Tyto pokroky nejenže zvýšily produktivitu, ale také přispěly k rozvoji včelařského průmyslu.
Otec moderního včelařství
Klíčovou postavou v historii včelařství je Lorenzo Langstroth, často označovaný za otce moderního včelařství, jehož přínos změnil včelaření navždy. Langstrothův vynález – včelí úl s pohyblivými rámy z roku 1851 – umožnil včelařům poprvé manipulovat s jednotlivými rámy bez narušení celé struktury úlu. Tento úl také využíval princip „včelího prostoru“, optimální vzdálenost mezi rámy, kterou včely nepropolisují ani nezaplní voskem, což usnadňuje manipulaci s úlem. Langstrothovo dílo „The Hive and the Honey-Bee“ nabídlo hluboký pohled na biologii včel a jejich chování, a položilo základy pro vědecký přístup k včelaření.
20. Století a včelařství
Během 20. století pokračoval vývoj včelařských technik a technologií. Zlepšení v oblasti chovu a genetiky včel vedlo k vytváření odolnějších a produktivnějších včelstev. Výzkum v oblasti včelích nemocí a škůdců přinesl nové metody pro jejich kontrolu a léčbu, což bylo nezbytné pro udržení zdravých včelstev. Kromě toho se rozšířila praxe migrace včelstev, která umožňuje včelařům využívat včely k opylování různých plodin v různých sezónách, což má obrovský význam pro zemědělství a produkci potravin.
Závěr
Období od industrializace po 20. století bylo pro včelařství obdobím velkých změn a inovací, které formovaly současnou podobu tohoto odvětví. Postava Lorenza Langstrotha a jeho přelomový úl s pohyblivými rámy představují milník v historii včelařství, který otevřel cestu k moderním metodám chovu včel. Vývoj včelařství v této éře nejenže podpořil rozvoj zemědělství, ale také položil základy pro současné pochopení a ochranu těchto neocenitelných opylovačů.
Rate this post